అమ్మా నాన్న లకు ధైర్యంగా ఉంటూ ప్రేమిస్తూ ఉండాలి.అత్తామామలయందు గౌరవంగా ఉండాలి. అన్నల యందు తోడుగా ఉండాలి,తమ్ములయందు బాధ్యతగా ఉండాలి.అక్కాబావలయందు మన్ననతో ఉండాలి. చెల్లె బావలయందు అన్యోన్యంగా ఉండాలి. భార్యభర్తలు ఇంకొకరికి ఆదర్శవంతులుగా ఉండాలి. అమ్మానాన్నలు పిల్లల భవిష్యత్తును గురించి ఆలోచిస్తూ ఉండాలి. గురుభక్తి,దైవబలం కలిగి ఉన్నవారు… అందరిలోనూ మంచివారై ఉంటారు. “”””””””””‘””'”””””””””””””””””””””””””””బాంధవ్యాలు పెంచుకొంటూ పోతుంటే బంధుత్వాలు,స్నేహాలు పెరుగుతూ పోతుంటాయి.*అనంతవచనం*

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *