శ్వేతార్కలో 2రోజు బతుకమ్మ సంబరాలు Streaming Live Now

https://m.facebook.com/story.php?story_fbid=1131099433743691&id=100005309344868&sfnsn=scwspmo&d=n&vh=i

స్థలం కాజిపేట శ్వేతార్క గణపతి క్షేత్రం

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *