విజ్ఞరాజం భజే పాట చిత్రీకరణ

శ్వేతార్కా దేవాలయంలో సప్తస్వరి మ్యూజిక్ అకాడమీ హన్మకొండ వారి ఆధ్వర్యంలో శ్రీ విఘ్నరాజం భజే కీర్తన అనే పాట చిత్రీకరణ జరిగినది.ఈ పాట చిత్రీకరణలో భక్తులు మరియు కార్యకర్తలు మరియు దేవాలయ సిబ్బంది పాల్గొన్నారు.ఇట్లు
దేవాలయ మేనేజర్
ఎల్.రవి

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *