రాజ గోపురం నిర్మాణానికి భక్తులు సహాకరించగలరు

తెలంగాణ గణపతిగా ప్రసిద్ధి చెందిన వరంగల్ జిల్లాలోని కాజిపేట స్వయంభూ శ్రీ శ్వేతార్కమూలగణపతి దేవాలయ యొక్క ప్రవేశ ద్వారం రాజ,గాలిగోపురనిర్మాణానికి తమవంతు సహాయముగా అనగా 25వేలు,50వేలు,ఒకలక్షగా ఎంతయినా లేదా సిమెంట్, ఇసుక, ఇనుప రాడు.. మీకు తోచినంతగా.. చెల్లించగలరు. లేదా మీకు తెలిసిన వారికేవరికయిన చెప్పి చెల్లింపచేయగలరు. రాజ గోపురం నిర్మాణం పనులు శర వేగంగా జరుగుతున్నాయి.

ఇట్లు

శ్వేతార్క దేవాలయం,మేనేజ్మెంట్ విభాగం 9394810881

  • దేవాలయ ప్రతి సమచారము ఎప్పటికప్పుడు తెలుసుకోవాలంకుంటున్నారా అయితే…
  • Telegram : t.me/swetharka
  • Whatsapp : 9394810881 నకు add అని రిక్వెస్ట్ చేయగలరు…
  • లేదా www. swetharka. org కి subscribe అవ్వగలరు.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *