ప్రారంభమైన కూర్మ జయంతి పూజలు ప్రత్యేక్ష ప్రసారం

వీడియో లింక్ ద్వారా వీక్షించగలరు

కుర్మా జయంతి సందర్భంగా ప్రత్యేక పూజలు….. ముందుగా గణపతి పూజ పుణ్యాహవచనం…

Posted by Swetharka Ganapathi on Friday, June 28, 2019

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *