శ్వేతార్కాలో నేటి నుండి నిత్యా మంగళవార పూజ సమయాలలో మార్పులు

*ఈ రోజు నుండి పూజా సమయాలలో మార్పులు*
శ్రీ శ్వేతార్కమూలగణపతి దేవాలయంలో జరుపబడే నిత్యమంగళవార పూజా సమయాలలో మార్పులు చేయడం జరిగింది.
ఉదయం 5.30ని.లకు

సుప్రభాతము

మంగళ వాయిద్య సేవ
ఉదయం 6.45ని.లకు

మంగళ స్నానము అభిషేకము ప్రారంభము
ఉదయం 7.15ని.లకు

బాలభోగా నివేదన
ఉదయం 7.20ని..లకు

అలంకార పూర్ణజలాభిషేకం

దివ్యహారతి,మార్జనము,

తెరవేయుట.
ఉదయం 8.20ని.లకు

అలంకారము,అర్చన,హారతి,తీర్థప్రసాదా వితరణ.
ఉదయం 8.45 నుండి 11.00గ.ల వరకు 

వరకు భక్తుల గోత్రనామాలచే అర్చనలు జరుపుట.
ఉదయం 9.30ని.లకు 

హోమము ప్రారంభము
పగలు 11.00గ.లకు 

తెర వేయుట
పగలు 11.10ని.లకు

వినాయకవ్రతములు 
పగలు 11.20ని.లకు

మహార్చన ప్రారంభం
పగలు 12.45ని.లకు

మహానివేదన
పగలు 12.30ని.ల నుండి

1.30 ని.ల వరకు అన్నదానం
పగలు 1.00గ.లకు

దేవాలయం మూసివేయుట
తిరిగి
సాయంత్రం 4గ.లకు

దేవాలయం తెరుచుట
సాయంత్రం 4.10ని.ల నుండి5.30ని.ల వరకు

భక్తుల గోత్రనామాలచే అర్చనలు జరుపుట.
సాయంత్రం 5.32ని.లకు తెరవేయుట
సాయంత్రం 4.45ని.లకు

శ్రీ స్వామి వారి కళ్యాణం
సాయంత్రం 5.55ని.లకు

తెర తీయుట
సాయంత్రం 6.00గ.లకు

అర్చన
సాయంత్రం 6.10ని.లకు

ప్రదోషకాల పూజ ఆరంభం
రాత్రి 7.15ని.లకు 

దర్బారు సేవ
రాత్రి 7.35ని.ల కు 

విభూది ప్రసాదవితరణ
రాత్రి 7.35ని.ల నుండి

అన్నదానము
రాత్రి 8.00గ.లకు

దేవాలయము మూసి వేయుట
—–ఈ మార్పులు వచ్చే ఫిబ్రవరి 2019 వరకు అమలులో ఉంటాయి.
—–చలికాలం అయినందున భక్తుల సౌకర్యార్థము ఈ మార్పు చేయబడింది.
——-సమయ పాలనను. ఆచరించ గలరు.
—–సిబ్బందికి,కార్యకర్తలకు

భక్తులు సహకరించి గలరు.
ఇట్లు

ఐనవోలు అనంత మల్లయ్య శర్మ సిద్ధాంతి

దేవాలయ వ్యవస్థాపకులు

www.swetharka.org

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *