త్వరలో కాశీ యాత్ర

*కాశీ యాత్ర*

కాశీక్షేత్ర నివాసం చ కాలభైరవ దర్శనం…. అని పురాణాల్లో చెప్పబడింది.
…..,………….,…

జీవితంలో ఒక్కసారైనా తప్పనిసరిగా కాశి యాత్ర చేయాలని ఉంది,
కాశి క్షేత్రం లో నివాసం చేసి రావాలని పెద్దలు చెబుతారు.
…………..,……….

*డిసెంబర్ 12వ తేదీ న కాశీ యాత్ర ప్రారంభం అవుతున్నది.*

కాశీ , అలహాబాద్, గయ, బుద్ధగయ, నైమిశారణ్యం, వింధ్యాచలం, అయోధ్య, సీతామడి, ఇత్యాది పుణ్యక్షేత్రాలతో కాశీ యాత్ర చేయడం జరుగుతుంది.

కాశి యాత్ర కు రాదలచిన వారు *ఈనెల 25వ తేదీ* లోపున తమ పేర్లను వ్రాయించు కోవాలి

రైలు మరియు బస్సులో ప్రయాణం చేయడం జరుగుతుంది

ముందుగా ఎవరు రుసుము చెల్లిస్తే వారికి ముందు సీటు కేటాయించడం జరుగుతుంది.

మనిషి ఒక్కంటికి 11,800/. రూపాయలు
అగును

ఒక పూట భోజనము ఒక పూట ఫలహారం ఇవ్వడం జరుగుతుంది

సత్రంలో కిరాయిలు ఎవరిది వారే భరించుకోవాలి

11 రోజులు ప్రయాణం

రైలులో ఏసీ టు టైర్ లో ప్రయాణం చేయబడుతుంది.

పూర్తి వివరాలకై 7330436001,8686662329. నెంబర్లలో సంప్రదించగలరు

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *