తిరిగి శ్రీశ్వేతార్కగణపతిస్వామివారి సేవల్లో అనంతమల్లయ్య సిద్ధాంతి గారు

తెలంగాణ గణపతిగా ప్రసిద్ధి చెందిన కాజిపేట స్వయంభు శ్రీశ్వేతార్కమూల(మహా)గణపతి క్షేత్ర వ్యవస్థాపకుడు బ్రహ్మశ్రీ ఐనవోలు అనంతమల్లయ్య శర్మ సిద్ధాంతి గారు గత కొంత కాలం క్రితం అనారోగ్యంతో బాధపడుతున్న విషయం అందరికి విధితమే ఇంకా ఆరోగ్యం నిలకడగా రావల్సివున్న స్వామివారూ ఇచ్చిన తన పునర్జన్మను శ్వేతార్కుడికి సేవల్లో తరించాలని తన 55వ పుట్టినరోజు సందర్భంగా ఆయుష్య హోమము జరిపి నేటి మంగళవారం స్వామివారి అభిషేకముతో స్వామివారి సేవలో పాత్రులవుతున్నారు…

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *