చంద్ర మంగళ రథ సప్తమి

ప్రతి సంవత్సరము వలే ఈ సంవత్సరం కూడా రథ   సప్తమి ఈ మాఘ మాసంలో 12-2-2019 న వస్తోంది.
ఈ రథ సప్తమికి ఒక విశిష్టత ఉంది.

*మేషరాశి సూర్యునికి ఉచ్చ స్ధానం.*
చంద్ర మంగళ రథ సప్తమి అంటే చంద్రుడు మంగళవారానికి అథిపతి ఐన అంగారకునితో(కుజుడు)   స్ధానంలో కలసి *భరణీ నక్షత్ర యోగంలో రావడం. ఇలా 30  సం.రాల ముందు వచ్చింది.* అనగా

*1989 ఫిబ్రవరి 12 వ తేదీన జరిగింది*
ఆరోగ్యం భాస్కరాధిచ్చేత్.
*సూర్యుడు ఆరోగ్య కారకుడు. చంద్రుడు మనః కారకుడు*
మానసిక సుఖ శాంతులను ఇచ్చేవాడు చంద్రుడు.

కుజుడు యోగ కారకుడు

ఇంత విశేషమైన రోజు *ఈ అరుదైన చంద్ర మంగళ రథ సప్తమి.*
👉 *ఈ రోజు నుండి మేషరాశి,సింహరాశి, వృచ్చిక రాశి వరకు గొప్ప అవకాశములు కలగబోతున్నాయి.* 👈
మానవులు సమస్త మైన ఇబ్బందులను తొలగించు కోవడానికి

 రేపు *ఉదయం 8.30ని.నుండి 9.15ని.* వరకూ సూర్యుని వెలుగు పడే ప్రాంతములో  నిలబడి సూర్యుని ప్రార్థన చేయండి. 

*నిలబడ లేని వారు కుర్చీలో కూర్చుండి ఐననూ మౌనంగా ప్రార్ధన చేయండి*

సూర్య ద్వాదశ నామాలు..💐

1.ఓం మిత్రాయనమః

2.ఓం రవయేనమః

3.ఓం సూర్యాయనమః

4.ఓం భానువేనమః

5. ఓం ఖగాయనమః

6. ఓం పూష్ణేనమః

7. ఓం హిరణ్య గర్భాయనమః

8.ఓం మరీచయేనమః

9.ఓం ఆదిత్యా యనమః

10.ఓం సవిత్రేనమః

11. ఓం అర్కాయనమః

12. ఓం భాస్కరాయనమః

శ్రీ సూర్య భగవానుని 21 నామాలు.. ఏక వింశతి నామావళి..💐

1.వికర్తన 

2.వివశ్వన 

3.మార్తాండ 

4.భాస్కర 

5.రవి 

6.లోక ప్రకాశక 

7.శ్రీమాన్ 

8.లోక చక్షు

9.గ్రహేశ్వర 

10.లోక సాక్షి 

11.త్రిలోకేశ 

12.కర్త 

13.హర్త

14.తమిస్రహ 

15.తపన 

16.తాపన 

17.శుచి 

18.సప్తాశ్వ వాహన 

19.గభస్తి హస్త

20.బ్రహ్మ 

21.సర్వదేవ నమస్క్రుత .

ఓం నమః శివాయ..!!🙏

సర్వే జనా సుఖినోభవంతు..!!💐
                          💐శ్రీ మాత్రే నమః💐

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *