కుంకుమ పూజ సామాగ్రి

శ్వేతార్కా మూల గణపతి దేవాలయంలో రేపు సామూహిక కుంకుమార్చనలు జరుగనున్నాయి.కుంకుమార్చనలు చేసుకొనే భక్తులు ఉదయం 10 గంటల వరకు దేవాలయానికి రాగలరు..
పూజ సామగ్రి.

1.పసుపు.100గ్రామ్స్
2.కుంకుమ.300గ్రామ్స్
3.తమలపాకులు.20
4.పోకలు20
5.ఖార్జురా పండ్లు.20
6.పూలు
7.పూలదండ.2.
8.ఆగర్ బత్తిలు.1ప్యాకెట్
9.హారతి కర్పూరం.1.ప్యాకెట్
10.కలశం చెంబు.1
11.జాకెట్ బట్టలు.3.
12.బియ్యం.3.1/4కేజీలు
13.కంకణాలు.2
14.అరటి పండ్లు.5
15.బెల్లం అన్నం
16.మంగళ హారతి.1.
17.గంధం.1 డబ్బా
18.కుడకలు.2.
19.గ్లాసులు.2.
20.విస్తారకులు.3.
21.అగ్గిపెట్టే.1.
22.వత్తులు
23.నూనె.
24.కొబ్బరికాయలు.2.
25.దారం.1

ఇట్లు.
శ్వేతార్కా దేవాలయ మేనేజ్మెంట్
కాజిపేట్

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *