ఈరోజు లక్ష్మీకేశవ యోగం

*భక్తులకు మనవి*

ఈ రోజు ఆషాఢ శుద్ధ ఏకాదశి శుక్రవారం గా రావడం విశేషం

ఈ రోజు
*లక్మి కేశవ యోగం* కావున ఈ రోజున ఉపవాసం తో సాయంత్రం ప్రదోషకాల సమయమందు

లక్మినారాయణ దేవాలయంలో

ఆవునెయ్యితో 11దీపాలు వెలిగించి.కనకదారస్తోత్రం,విష్ణుసహస్రనామాపారాయణ చేసిన మంచిది.

వ్యాపారస్తులు తప్పక మీ గృహీమణులతో చేయించ గలరు

ఐ.అనంత మల్లయ్య శర్మ సిద్ధాంతి

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *