గ్రహణం సమయంలో చదవాలిసిన నవగ్రహ సోత్రం

🙏🙏🙏

గ్రహాణామాదిరాదిత్యో లోకరక్షణకారకః ।
విషమస్థాన సంభూతాం పీడాం హరతు మే రవిః ॥ ౧॥
రోహిణీశః సుధామూర్తిః సుధాగాత్రః సుధాశనః ।
విషమస్థాన సంభూతాం పీడాం హరతు మే విధుః ॥ ౨॥
భూమిపుత్రో మహాతేజా జగతాం భయకృత్ సదా ।
వృష్టికృద్వృష్టిహర్తా చ పీడాం హరతు మే కుజః ॥ ౩॥
ఉత్పాతరూపో జగతాం చన్ద్రపుత్రో మహాద్యుతిః ।
సూర్యప్రియకరో విద్వాన్ పీడాం హరతు మే బుధః ॥ ౪॥
దేవమన్త్రీ విశాలాక్షః సదా లోకహితే రతః ।
అనేకశిష్యసమ్పూర్ణః పీడాం హరతు మే గురుః ॥ ౫॥
దైత్యమన్త్రీ గురుస్తేషాం ప్రాణదశ్చ మహామతిః ।
ప్రభుస్తారాగ్రహాణాం చ పీడాం హరతు మే భృగుః ॥ ౬॥
సూర్యపుత్రో దీర్ఘదేహో విశాలాక్షః శివప్రియః ।
మన్దచారః ప్రసన్నాత్మా పీడాం హరతు మే శనిః ॥ ౭॥
మహాశిరా మహావక్త్రో దీర్ఘదంష్ట్రో మహాబలః ।
అతనుశ్చోర్ధ్వకేశశ్చ పీడాం హరతు మే శిఖీ ॥ ౮॥
అనేకరూపవర్ణైశ్చ శతశోఽథ సహస్రశః ।
ఉత్పాతరూపో జగతాం పీడాం హరతు మే తమః ॥ ౯॥
॥ ఇతి బ్రహ్మాణ్డపురాణోక్తం నవగ్రహపీడాహరస్తోత్రం సమ్పూర్ణమ్ ॥

శ్వేతార్కలో కేతు గ్రస్త సూర్యగ్రహణ అమావాస్య సందర్భంగా ప్రత్యేక నాగదండ పూజలు

తెలంగాణ గణపతిగా ప్రసిద్ధి చెందిన సుప్రసిద్ధ శివ కేశవుల క్షేత్రమైన 29 దేవతామూర్తులతో మరియు ప్రత్యేక వాహన దంపత సమేత నవగ్రహ క్షేత్రమైన కాజీపేట స్వయంభు శ్రీశ్వేతార్కమూలగణపతి దివ్య క్షేత్రములో

— ఈరోజు కేతు గ్రస్త సూర్య గ్రహణం మరియు గురు అమావాస్య సందర్భంగా దేవాలయంలో ఉన్నటువంటి శ్రీ సంతాన నాగలింగేశ్వరస్వామివారికి విశేష రుద్రాభిషేకములు మరియు బిల్వార్చనలు ప్రత్యేకంగా శ్వేతార్కగణపతిస్వామివారి ఆభరణమైన నాగదండమునకు విశేష పూజలు జరుగనున్నాయి.

— ఇక్కడి శ్వేతార్క గణపతి తెల్ల జిల్లేడు చెట్టులో స్వయంగా స్వామివారి ఆభరణామ్ స్వయంగా ప్రకృతి స్వరూపమైన అడవులలో లభించడం అర్కము అంటే సూర్యునికి సంబంధించినదై ఈరోజు సూర్యగ్రహణం కలసిరావడంతో ప్రత్యేకించి పూజలు నిర్వహించడం జరుగుతున్నది

— గురుదోషాలు,కుజదోషం, నాగ దోషములు కాలసర్ప దోషం జాతకంలోని గ్రహస్థితి ననుసరించి సంతాన దోషాలు,రాహుకేతు కాలసర్పదోషాలు పోతాయి.

— కోర్టు సమస్యలు చికాకులు దాంపత్య జీవితంలోని సమస్యల నుండి విముక్తికై ఇట్టి ప్రత్యేక పూజా కార్యక్రమాలు జరుగనున్నాయి.

౼౼ అలాంటి వారు ఈ రోజున ప్రదోషకాలములో నాగ దండమును ఆరాధించినచో మంచిదని తెలుస్తుంది.

౼౼ ఈ రోజున విశేషించి తెల్ల జిల్లేడు పూవులతో మరియు ఎర్రని మందార పువ్వులతో గణపతికి ఆయుధమైన నాగదండమును పూజించిన, గణపతికి ప్రీతికరంగా 16 ప్రదక్షిణాలు చేసినా కోరిన కోరికలు నెరవేరుతాయి.

౼౼ ఈ సందర్బంగా ఈ రోజు సాయంత్రం 7 గంటలకు దేవాలయములో గల నాగదండమునకు ప్రత్యేక అలంకరణ , హారతి భజనలతో విశేష పూజా కైంకర్యాలు జరగనున్నవి. భక్తులు కొబ్బరికాయ, పూలు (తెలుపు,ఎరుపు), పూలమాలలు,శర్కర, బెల్లం తీసుకొనిరగలరు..

౼౼ ఈ పూజలో గోత్రనామాలు చదివించ దలచినవారు 101 ₹ 9347080055 నెంబర్నకు (gpay,phone pe,paytm) ద్వారా చెల్లించి మీ గోత్రనామలు చదివించుకోగలరు, గోత్రనామాలు 9394810881 నెంబర్కి వాట్స్అప్ ద్వారా మెసేజ్ చేయగలరు

— మరిన్ని పూర్తి సమాచారం కొరకు దేవాలయ సమాచార కేంద్రంలో సంప్రదించగలరు.

— కావున ప్రతి ఒక్కరు తప్పనిసరిగా దేవాలయమునకు విచ్చేసి గణపతిని, నాగదండమును దర్శనం చేసుకొని తరించగలరు.

ఈ సమాచారాన్ని మీ యొక్క అన్ని సోషల్ మాధ్యమాల ద్వారా అందరికీ షేర్ చేయగలరు.. #శ్వేతార్కగణపతి దేవాలయ సన్నిధిలో జరుగు అన్ని పూజా కైంకర్యాల విషయాలు ఎప్పటికప్పుడు తెలుసుకోవాలనుకునేవారు సమచారమునకుTelegram : t.me/swetharka, Whatsapp : 9394810881 లేదా www. swetharka. org కి subscribe అవ్వగలరు.

ఆండ్రియాడ్ యాప్ను డౌన్లోడ్ చేసుకోనగలరు. https://play.google.com/store/apps/details?id=com.swetharka.app

ఇట్లు
దేవాలయ పరిపాలన నిర్వాహకులు

*ఐనవోలు సాయి కృష్ణ శర్మ*