శ్వేతార్కుడికి పుష్కర జలాభిషేకం

కార్తీక మాస సందర్భంగా ఈ రోజు శ్వేతా ర్కాగణపతి స్వామి వారికి విశేషించి. బ్రహ్మ పుత్ర నదీ పుష్కర జలంతో సహస్ర దారాభిషేకం జరుపబడిందీ. భక్తులు శనిగ రపు రాజ మోహన్ సుజాత దంపతుల చే తెప్పించబడిన ఈ జలం తో ఉపనిషద్ పూర్వకంగా,నమక చమక సహితంగా రుద్రాభిషేకం జరపబడింది.
ప్రతి సంవత్సరం పుష్కర జలంతో అభిషేకించడం ఆచారంగా వస్తోంది. ఈ రోజు జరిగిన ఈ పూజా లో భక్తులు అధిక సంఖ్య లో పాల్గొని స్వామి వారికి ఆలయ ప్రదక్షిణ చేసి అభిషేకం లో పాలుపంచుకున్నారు.
అభిషేక అంతరం భక్తులకు అట్టి జలమును శిరస్సుపై చిలకరించడం జరిగింది.
అనంతరం రాధా కృష్ణ శర్మ, సాయి కృష్ణ శర్మ ఆధ్వర్యంలో లో భక్తులచే రుద్ర హోమం చేశారు.
కార్తీక మాసంలో అగ్ని ఆరాధన చేయాలని.అందుకే దీపారాధనలు వెలిగించడం ఆచారంగా ఉందని తెలిపారు.
కార్య కర్తలు.సులోచన,రమాదేవి,రమ్య,బేబీ,ఉమాదేవి,విజయ కోటి,సవిత,భవాని,అయిత ఉమాదేవి, పాల్గొనగా దేవాలయ సిబ్బంది. రవి,సుధీర్,శ్రీనివాస్,పద్మ,గుణవతి,హరి స్వామి,దయాకర స్వామి, తదితరులు పాల్గొని అన్నదానం చేశారు.

*24 న కాళేశ్వర యాత్ర*

కార్తీక మాస సందర్భంగా ఈ నెల 24 వ తేదీన శ్వేతా ర్క గణపతి దేవాలయం నుండి భక్త బృందం కాళేశ్వరం వెళ్లడం జరుగుతుంది. అక్కడ త్రివేణి సంగమ గోదావరి నది లో స్నాన సంకల్ప విధి, సైకత లింగ పూజా,కాళేశ్వర ముక్తేశ్వర దర్శనం,నియమిత స్థలంలో శివాభిషేకం,దాత్రినారాయన పూజా,దీపదానము లు,ఉసిరిక చెట్టుకింద భోజనము లు ఇత్యాది వి జరిప బడుతాయి. రా దలచిన వారు బస్ బుకింగ్ కోసం 9347080055 కు ఫోన్ చేసి పేరు రాయించు కొనగలరు.

ఇట్లు
అనంత మల్లయ్య శర్మ సిద్ధాంతి.

…………………………

సీట్ ఒక్కరికి 850₹

ముందుగా చెల్లించిన వారికి ముందు సీట్స్ వరుసగా ఇవ్వబడుచున్నవి.

ఇప్పటివరకు 38 సీట్లు అయిపోయిన వి.
ఇప్పుడు రావాలనుకొనే వారు వెనక సీట్స్ లో కూర్చోవలసి ఉంటుంది.