కనుల విందుగా శ్వేతార్కుడికి ఆజ్యభిషేకం

సపరివార సమేత స్వయంభు శ్రీ శ్వేతార్కమూల గణపతి దేవాలయ దివ్య క్షేత్రంలో సంకష్టహర చతుర్థిని పురస్కరించుకుని దేవాలయంలో కొలువై ఉన్న శ్రీశ్వేతార్కగణపతిస్వామివారికి విశేష పూజలు అభిషేకాలు హోమాలు నిర్వహించు చున్నాము ఉదయం ఐదున్నరకి సుప్రభాతం అనంతరం మంగళ ధ్వని 6:30 నిమిషాలకు శ్వేతార్క గణపతి స్వామి వారికి పంచామృత అభిషేకము అనంతరం అలంకరణ హారతి తీర్థప్రసాద వితరణ 10:30 కి నిత్య సహస్ర మోదక హోమము అనంతరం అష్టోత్తర శతనామావళి మహా హారతి తీర్థప్రసాద వితరణ అన్నదానం జరిగింది తిరిగి సాయంత్రం 4:30 నిమిషాలకి దేవాలయం తెరచుట ఐదు గంటలకి దుర్వా మరియు లజ్జ లతో హవనము ఆరు గంటలకి విశేషంగా నెయ్యి తో అభిషేకం చేయడం జరిగింది అనంతరం అలంకరణ తుదుపరి స్వామివారి ఉత్సవమూర్తులను పురవీధుల్లో ఊరేగింపు అనంతరం సహస్ర నామావళి షోడశ పూజ తీర్థప్రసాద వితరణ అన్నదానం జరిగింది ఇందులో లో సబిత అనురాధ ఉమాదేవి శ్రీలత babby లక్ష్మి దేవి విజయలక్ష్మి మీ వీరేందర్ ర్ ఎండోమెంట్ సదానందం రాజ్ మోహన్ మరియు దేవాలయ సిబ్బంది అసిస్టెంట్ మేనేజర్ సుదీర్ దేవాలయం పి ఆర్ ఓ మనీ శ్రీనివాస్ ప్రదీప్ దినేష్ గుణవతి శ్రావణి తదితరులు పాల్గొన్నారు అయినవోలు రాధాకృష్ణశర్మ ఆధ్వర్యంలో లో ఈ పూజా కార్యక్రమాలు నిర్ణయించుకున్నాము ఇట్లు దేవాలయ మేనేజర్ రవి