విజ్ఞరాజం భజే పాట చిత్రీకరణ

శ్వేతార్కా దేవాలయంలో సప్తస్వరి మ్యూజిక్ అకాడమీ హన్మకొండ వారి ఆధ్వర్యంలో శ్రీ విఘ్నరాజం భజే కీర్తన అనే పాట చిత్రీకరణ జరిగినది.ఈ పాట చిత్రీకరణలో భక్తులు మరియు కార్యకర్తలు మరియు దేవాలయ సిబ్బంది పాల్గొన్నారు.ఇట్లు
దేవాలయ మేనేజర్
ఎల్.రవి

శ్వేతార్కా దేవాలయంలో ఘనంగా జరిగిన కుమార షష్టి పూజలు — మేనేజర్ ఎల్.రవి

స్వయంభూ శ్రీ శ్వేతార్కా మూల గణపతి దేవాలయంలో ఈరోజు కుమార షష్టి సందర్బంగా దేవాలయంలో కొలువై ఉన్న శ్రీ వల్లి దేవసేన సమేత శ్రీ సుబ్రహ్మణ్యేశ్వర స్వామి వారికి ప్రత్యేక మైన పూజ కార్యక్రమాలు నిర్వయించడం జరిగింది.ఈ పూజ కార్యక్రమాలు నమో నారాయణ శర్మ ఆధ్వర్యంలో జరుగుతాయి.ఈ పూజ కార్యక్రమంలో భక్తులు అధిక సంఖ్యలో భక్తులు మరియు కార్యకర్తలు మరియు దేవాలయ సిబ్బంది పాల్గొన్నారు.ఇట్లు
దేవాలయ మేనేజర్
ఎల్.రవి