2019 శ్వేతార్క గణపతి నవరాత్రోత్సవా కళ్యాణోత్సవ వేడుకలకు సహకరించగలరు

ఈ సమాచారమును మీయొక్క అన్ని మీడియా ప్రచారమాధ్యమలలో షేర్ చేయగలరు…

Sample book pages

*భక్తులకుమనవి*

*(వ్యాపారస్తులకు ప్రచార అవకాశం)*

ఆగస్టు 28 నుండి సెప్టెంబర్ 12వ తేదీ వరకు…
16 రోజుల పాటుగా జరుగబోవు
శ్రీ శ్వేతార్కగణపతి స్వామి వారి నవరాత్రోత్సవ కళ్యాణోత్సవ *36పేజీల ఆహ్వానపత్రిక (book let)కు*
మీ *వ్యాపార ప్రకటన*
ను ఇవ్వదల్చిన ఎడల తొందరగా 9347080055 నెంబర్ నకు ఫోన్ చేయ గలరు.
*కొద్దిమందికి మాత్రమే ఈ అవకాశం కలదు.*
కావున ముందుగా రిజర్వ్ చేసుకోగలరు.
*9347080055*
…………………..
మల్టీ కలర్ ఇన్నర్ పేజీ
……………………….
ఫుల్ పేజీ…8.000₹
ఆఫ్ పేజీ…4.000₹
క్వాటర్ పేజీ…2.000₹

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *