శ్వేతార్కగణపతి దేవాలయంలో శ్రీ షిరిడి సాయిబాబాకు జరిపిన ప్రత్యేక పూజలు

 స్వయంభు శ్రీశ్వేతార్కమూలగణపతి దేవాలయంలో దసరా పండుగ రోజున ప్రత్యేక సాయిబాబా పూజలు జరుపబడినవి. శ్రీ షిరిడి సాయిబాబా  సమాధి చెంది ఈ దసరా పండుగకు 100 సంవత్సరములు పూర్తయిన సందర్భంగా శతాబ్ది సమాధి పూజలు జరుపబడినవి. ఉదయం ఏడు గంటలకు పాలాభిషేకము మరియు 11గంటలకు కోవా పదార్థ నివేదన. 12 గంటలకు అన్నదానము సాయంత్రం ఏడు గంటలకు ప్రత్యేక అర్చన హారతి తీర్థప్రసాద వితరణ చేయబడినది. రాత్రి ఎనిమిది గంటలకు దేవాలయ భజన బృందం వారిచే భజన జరుపబడినది. ఈ కార్యక్రమంలో కార్యకర్తలు భక్తులు అధిక సంఖ్యలో పాల్గొన్నారు . సాయిబాబా సమాధి చెందిన సందర్భాన్ని పురస్కరించుకొని విశేష అన్నదానమును జరుపబడింది.
 ఇట్లు 

ఐనవోలు అనంత మల్లయ్య శర్మ సిద్ధాంతి

అనంతవచనం

కష్టకాలంలో భగవంతున్ని దూషిస్తున్నావంటే..ఇష్టకాలంలో దేవుడున్నాడనే కదా దాని అర్థం. 

మంచి చెడుల మాయయే ఈ జీవితం

*అనంత వచనం*

అనంత వచనమునకు ఆటవెలది రూపము

“తిట్టు చుందు వనగ దేవుని యిక్కట్ల
హాయి వేళ నుండి నటులె యతడు

మంచి చెడులు కూడు మాయయే బ్రతుకురా

గుఱుతు పెట్టు కొనుము మరువ వలదు”
మూలం:-శ్రీ అనంతమల్లయ్య గారు

పద్యరూపం:-శేషకుమా‌ర్🙏🙏

అనంతవచనం

కష్టకాలంలో భగవంతున్ని దూషిస్తున్నావంటే..ఇష్టకాలంలో దేవుడున్నాడనే కదా దాని అర్థం. 

మంచి చెడుల మాయయే ఈ జీవితం

*అనంత వచనం*

అనంతవచనం

కష్టకాలంలో భగవంతున్ని దూషిస్తున్నావంటే..ఇష్టకాలంలో దేవుడున్నాడనే కదా దాని అర్థం. 

మంచి చెడుల మాయయే ఈ జీవితం

*అనంత వచనం*

నేటి అనంతవచనం

వయస్సులో ఉన్నప్పుడే నిరంతర శ్రమ చేస్తూ డబ్బు,పేరును బాగా సంపాదించాలి. వయస్సు దాటుతున్నప్పుడు దానాలు,ధర్మాలు,తీర్థ యాత్రలు చేయాలి. వయస్సు మీరిందని అనుకున్నప్పుడు దేవాలయాలలో సేవ చేయాలి. కానీ ఎప్పుడైనా సరే వీలును బట్టి పైవన్ని చేస్తూ.. మాతాపితృ భక్తిని,గురుభక్తిని, దైవభక్తిని,దేశభక్తి ని తప్పక కలిగి ఉండాలి.

*అనంతవచనం*

నేటి అనంతవచనం

కష్టకాలంలో భగవంతున్ని దూషిస్తున్నావంటే..ఇష్టకాలంలో దేవుడున్నాడనే కదా దాని అర్థం. 

మంచి చెడుల మాయయే ఈ జీవితం

*అనంత వచనం*