శ్వేతార్కాలో 2020 క్యాలెండర్ ఆవిష్కరించిన శ్రీశ్రీశ్రీ మాధవానంద సరస్వతీస్వామివారు

2020 శ్రీ శార్వరి నామ సంవత్సరం ఆంగ్ల మాసముల క్యాలెండర్ను కాజిపేట శ్వేతార్కగణపతి దివ్య క్షేత్రంలో దేవాలయ ఆస్థాన పీఠాధిపతులు శ్రీశ్రీశ్రీ మాధవానంద సరస్వతీస్వామివారి (రంగంపేట) కరకమలములచే క్యాలెండర్ ఆవిష్కరించబడినది. భద్రకాళి దేవస్థానం ఆస్థాన సిద్ధాంతి మరియు రంగంపేట మదనానంద సరస్వతీ క్షేత్ర ఆస్థాన సిద్ధాంతి, కాజీపేట శ్వేతార్కమూలగణపతి దేవాలయ వ్యవస్థాపకులు మరియు తెలంగాణ రాష్ట్ర విద్వత్సభ ఉపాధ్యక్షులు బ్రహ్మశ్రీ అయినవోలు అనంతమల్లయ్య శర్మ సిద్ధాంతి గారిచే రచింపబడిన పంచాంగ గణిత తిథి వార నక్షత్రాలు మరియు రాబోయే శర్వారినామ సంవత్సర దినదర్శిని , తెలంగాణ రాష్ట్ర విద్వత్సభలో నిర్ణయించిన పండుగలను ఇందులో చేర్చబడినవి. అయినవోలు సాయికృష్ణ శర్మ కళ్యాణి దంపతులు శ్రీస్వామివారికి మొదటి క్యాలెండర్ అందించారు. ఈనాటి కార్యక్రమంలో భక్తులు దేవాలయ కార్యకర్తలు సిబ్బంది పాల్గొన్నారు… ఇట్లు అయినవోలు సాయికృష్ణశర్మ దేవాలయ పరిపాలన నిర్వాహకులు

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *